Hangi alanlarda çalışıyoruz?

Ticaret ve şirketler hukuku başta olmak üzere tüm özel hukuk alanlarında müvekkillerimize hukuki hizmet vermekteyiz. Hukuk davaları ve alternatif uyuşmazlık çözümleri, kurumsal yönetim, şirket birleşme ve devralmaları, sözleşmeler, kira uyuşmazlıkları, iş hukuku, icra ve iflas hukuku ve uluslararası ticaret hukuku ana faaliyet alanlarımızı oluşturmaktadır. 

Tüm özel hukuk konularında dava ve alternatif uyuşmazlık çözümleri noktasında müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

Uygulamada sıklıkla uluslararası ticaret işlemlerinde süreçlerin başında hukuki destek alınmadan işlemlerin yapıldığı görülmektedir. Fakat sonradan ortaya çıkabilecek problemlerin önüne geçilmesi adına süreçlerin daha en başında profesyonel hukuki danışmanlık alınması büyük önem arz etmektedir. Örnek olarak, dış ticaret vesaiki (ör. akreditif) kullanılmadan ithalat/ihracat yapılması, malın eksik veya hiç teslim edilmemesi gibi durumlarda büyük zararlar meydana getirmektedir. Bu nedenle tüm süreçlerin uzman hukukçuların desteği ile yürütülmesi ticari çıkarların korunması adına büyük önem arz etmektedir. 

Tüm uluslararası iş ve işlemlerinizde danışmanlık almak için büromuza başvurabilirsiniz. 

Sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi ve icra edilmesi noktalarında müvekkillerimize hukuki hizmetler sağlamaktayız. 

Kurumsal yönetim alanında yönetim kurulu ve genel kurul kararları gibi evrakların hazırlanmasından, şirketin faaliyet alanına ve büyüklüğüne uygun kurumsal yönetim ve kurumsal kültür yapısının oluşturulmasına kadar çok geniş kapsamda müvekkillerimize hukuki ve yönetimsel destek sağlamaktayız.

Hukuk davalarının bir alt kolu olarak ticari nitelikteki tüm uyuşmazlıklarda müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

Tüm hukuki nitelikteki belgelerin İngilizce'den Türkçe'ye ve Türkçe'den İngilizce'ye tercümesini yapmaktayız. 

FAALİYET ALANLARI